Steigers - Keurder (vaste steigers) volgens de standaardconfiguratie van de fabrikant

  • Dit opleidingsprogramma is gericht ten aanzien van:
  • De steigerkeurder

Het Koninklijk Besluit van 31/8/2005 zet de nieuwe voorschriften m.b.t het gebruik van steigers en ladders om in het Belgisch Recht.

Enerzijds onder de vorm van algemene bepalingen, anderzijds onder de vorm van specifieke bepaling.