Administratieve voorwaarden

  • Vinçotte Academy stuurt u 10 werkdagen vóór aanvang van de opleiding een bevestigingsbrief.
  • De inschrijvingskosten +21% BTW moeten betaald worden bij ontvangst van de factuur.
  • Bij herfacturatie van de prestatie (wegens ontvangen van verkeerde facturatiegegevens) zal een forfaitair bedrag van € 150 (excl. 21 % BTW) worden aangerekend voor de administratie- en beheerskosten.
  • Bij annulatie (schriftelijk!) minder dan 10 werkdagen voor de opleiding ; zal de volledige kost van de inschrijving aangerekend worden.
  • Indien u niet kan deelnemen aan de opleiding kunt u zich laten vervangen door een collega. Dit dient ons schriftelijk doorgegeven te worden.
  • Bij uitstel of annulering door Vinçotte Academy worden de kosten volledig terugbetaald.
  • In de prijzen zijn inbegrepen: de opleiding, de basissyllabus, koffie of frisdrank tijdens de pauze en de lunch (behalve voor halve dagen).
  • Wij stellen een nieuwe datum voor in geval het maximum aantal deelnemers voor de opleiding is bereikt.
  • Vinçotte Academy behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren zonder zich te moeten verantwoorden.
  • Behalve voor de opleidingen VCA die starten om 8u30, beginnen alle opleidingen om 9u (onthaal vanaf 8u30) en eindigen rond 17u.