Administratieve voorwaarden

 • Vinçotte Academy stuurt u 10 werkdagen vóór aanvang van de opleiding een bevestigingsbrief.
 • De inschrijvingskosten +21% BTW moeten betaald worden bij ontvangst van de factuur.
 • Bij herfacturatie van de prestatie (wegens ontvangen van verkeerde facturatiegegevens) zal een forfaitair bedrag van € 150 (excl. 21 % BTW) worden aangerekend voor de administratie- en beheerskosten.
 • Bij annulatie (schriftelijk!) minder dan 10 werkdagen voor de opleiding ; zal de volledige kost van de inschrijving aangerekend worden.
 • Indien u niet kan deelnemen aan de opleiding kunt u zich laten vervangen door een collega. Dit dient ons schriftelijk doorgegeven te worden.
 • Bij uitstel of annulering door Vinçotte Academy worden de kosten volledig terugbetaald.
 • In de prijzen zijn inbegrepen: de opleiding, de basissyllabus, koffie of frisdrank tijdens de pauze en de lunch (behalve voor halve dagen).
 • Wij stellen een nieuwe datum voor in geval het maximum aantal deelnemers voor de opleiding is bereikt.
 • Vinçotte Academy behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren zonder zich te moeten verantwoorden.
 • Behalve voor de opleidingen VCA die starten om 8u30, beginnen alle opleidingen om 9u (onthaal vanaf 8u30) en eindigen rond 17u.
 • Voor de aanvraag van een duplicaat VCA diploma wordt er een kost van 90€ (excl BTW) aangerekend.