creator image
Elian Declerck
Inspecteur Elektriciteit
Elian Declerck
Inspecteur Elektriciteit

Hoogspanning : Veilig werken aan elektrische hoogspanningsinstallaties – theorie en praktijk

Deze opleiding komt tegemoet aan de verplichting van de werkgever vermeldt in de codex op het werk welzijn boek 3 titel 2. Hierin zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische installaties op de arbeidsplaats.

video-thumbnail

Voor wie

 • Deze opleiding richt zich tot elke technicus die een BA5-codificatie (hoogspanning) heeft en die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, het preventief en correctief onderhoud en/of de exploitatie van een hoogspanningscabine.

Inhoud van de opleiding

Het programma omvat een omvangrijk theoretisch gedeelte (5u) en wordt afgesloten met reële oefeningen (2u) in verband met het bedienen van elektrisch materiaal dat zich in een hoogspanningscabine kan bevinden.

Theorie 

 • Gedetailleerde studie van verschillende relevante artikelen van het AREI met betrekking tot elektrische hoogspanningsinstallaties
 • De 8 stappen om een elektrische hoogspanningsinstallatie spanningsloos en/of onder spanning te stellen.

Praktijk

 • Het bedienen van elektrisch hoogspanningsmateriaal op gesloten en open cellen: praktijk

Objectieven

 • Via een theorische opleiding krijg je inzichten van het AREI en de rubriken betreffende elektrische hoogspanningsinstallaties : belang van de veiligheid, wetgevend kader, gevaren/risico’s voor personen, definities, rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, soorten aardelektroden, aardingsschema’s, configuratie van een distributienet, bedieningsmateriaal, uitschakeling, beveiliging en scheiding, configuratie/structuur van een installatie, werken aan elektrische installaties, zones onder spanning en nabijheidszones, enz.
 • Je maakt kennis met het elektrisch hoogspanningsmateriaal dat zich in een hoogspanningscabine kan bevinden: materiaal in behuizing, open en/of gesloten cellen, vermogentransformator, overstroombeveiligingen en beveiligingen tegen interne fouten, collectieve en/of individuele beschermingsuitrustingen, …) met enkele concrete bedieningen van bepaalde soorten materiaal (schakelaar, netscheider, vermogenschakelaar, aarding en kortsluiting, spanningstester, enz.)
 • Je voert een praktijksimulatie uit van de 8 cruciale stappen om een installatie spanningsloos en/of onder spanning te stellen. Deze opleiding komt tegemoet aan de verplichting van de werkgever vermeldt in de codex op het werk welzijn boek 3 titel 2. Hierin zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische installaties op de arbeidsplaats.

Praktische informatie

 • Een syllabus voor elke deelnemer en individuele oefeningenfiches om in te vullen
 • Elke deelnemer ontvangt een deelname attest
 • Deelnemers dienen de cursus(sen) BA4 en/of BA5 gevolgd te hebben.
 • Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze hun eigen PBM's meebrengen, zijnde:
  • Helm met volle gelaatsvizier
  • Schakeljas
  • Schakelhandschoenen
  • Veiligheidsschoenen
creator image
Hulp nodig? Stuur een bericht, vraag een offerte aan of bel ons op
TAAL

Deze opleiding is beschikbaar in:

OPLEIDINGSTYPE

Open trainings, In-company trainings

OPLEIDINGSDUUR

1 dag

Image of certificate

Neem geen enkel risico in veiligheid

 • Praktijkgericht en interactief
 • Opleiding op hoog niveau, ontwikkeld door Vinçotte collega's die het nieuwe AREI schreven.
 • De expertise van trainers uit de elektrotechnische industrie.
 • Inhoud aangepast aan uw specifieke behoeften
 • Wij leiden uw toekomstige talenten op!
 • Onze opleidingen zullen ertoe bijdragen vaardigheden binnen uw vakgebied te verwerven.
 • Onze trainers voeren ook elektrische inspecties uit bij klanten en nemen deze kennis en ervaring mee in hun opleiding.
 • Aanvullende opleidingen beschikbaar om u verder te specialiseren

Kies een opleidingslocatie en schrijf u in

06/09/2024 1 dag 1 plaatsen Nederlands
28/11/2024 1 dag 1 plaatsen Nederlands
Prijzen exclusief BTW