PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) : Valbeveiliging

De Codex voor het Welzijn op het Werk bepaalt dat deze mensen opgeleid moeten zijn voor de taak die hen toevertrouwd is.

(Titel I, Hoofdstuk III, Sect. III, Art. 21).

Opleiding stelt uw medewerkers in staat veilig, verantwoord en bedrijfsgericht te werken.

Deze opleiding is zo opgevat dat de onbeschikbaarheid van het personeel tot een minimum herleid wordt. Daarom wordt de opleiding gegeven in het bedrijf, in eigen omgeving en met het materiaal dat door het personeel normaal gebruikt worden. De deelnemers krijgen de kans in een minimum aan tijd de basistechnieken aan te leren, hun kennis te verbreden en hun toestand te regulariseren.