AREI - De aardingssystemen TT, TN en IT

Het nieuwe AREI 2020 verplicht de exploitant van de elektrische installatie om passieve en/of actieve maatregelen te nemen om mensen en huisdieren te beschermen tegen de elektrische risico's van elektrificatie en/of elektrocutie (bescherming tegen indirecte contacten).

In Boek 1 (Laagspanning & zeer lage spanning) en Boek 3 (transmissie & distributie) zijn de verschillende laagspanningsaardingsschema's (Net -systeem) opgenomen. Zo zullen huishoudelijke installaties verplicht gebruik moeten maken van een TT-net terwijl industriële installaties veelal opteren voor een TN-aardingsschema en varianten daarop en/of een IT-schema.

In deze opleiding worden de verschillende laagspanningsaardingssystemen toegelicht/gedetailleerd met betrekking tot hun voor- en nadelen en hun respectieve toepassingsgebieden.

Inschrijven voor deze opleiding

Vilvoorde
22/06/2022
Frans
Er zijn nog 9 plaatsen beschikbaar
383.00 EUR
Vilvoorde
28/06/2022
Nederlands
Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar
383.00 EUR