Onze expertisedomeinen

Vinçotte Academy biedt u innovatieve en duurzame opleidingsmogelijkheden binnen verschillende expertisedomeinen. Veiligheid gaat over het naleven van algemene wetgeving, maar ook over het toepassen van praktische tips op de werkvloer.

Onze expertisedomeinen: 

VCA/VCU

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een methode die werd ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers/contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren.

De VCA-opleiding maakt uw (tijdelijke) werknemers bewust van de mogelijke risico’s en gevaren op de werkvloer. We brengen hen de basisbeginselen van veiligheid bij – met het oog op de belangrijkste dagelijkse risico’s – en leren hoe ze ongevallen kunnen vermijden en risico’s kunnen inschatten.

Elektriciteit

Uw medewerkers komen dagelijks in contact met elektrische installaties en dat gebeurt niet altijd zonder gevaar. Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers aan te moedigen om veilig te werken. 

Dankzij de juiste opleidingen zorgt u ervoor dat alle medewerkers weten hoe een elektrische installatie opgebouwd, uitgebreid, bediend en onderhouden moet worden (conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, AREI).

Hef- en hijswerktuigen

Om in de hoogte te werken, maakt u gebruik van uiteenlopende hef-, hijs- en andere werktuigen. Medewerkers die hiermee vlot overweg kunnen in alle efficiëntie en veiligheid zijn voor u van cruciaal belang. Ook voor ons dus! 

Bovendien bepaalt de Codex voor het Welzijn op het Werk dat deze medewerkers opgeleid moeten zijn voor deze taken.

Normering

Zowel op gewestelijk, federaal, Europees als internationaal niveau bestaan er verschillende normen die de vereiste kenmerken voor een bepaald proces, product of service bepalen.

In onze opleidingen geven we uw verantwoordelijken voor kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagementsystemen meer inzicht in bedrijfsprocessen. Zo verhoogt u de kwaliteit en het rendement van uw organisatie.