T 013/IA - elektrische installaties in medische ruimten

In oktober 2014 verscheen een nieuwe versie van de technische nota T013 deel 1A . Die nota vervangt de 1ste uitgave van 1993 en houdt rekening met de technische evolutie en de publicatie van de norm HD 60364-7-710.

Tijdens deze opleiding krijgt u de informatie die u nodig hebt om te voldoen aan uw verplichtingen op het vlak van de veiligheid van patiënten en medisch personeel (vaste en verplaatsbare installaties, voor menselijke en dierlijke gezondheidszorg).

Wat zijn de nieuwigheden en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van 1993?

Wat is de impact van die wijzigingen op de bestaande installaties?