BA5 « Opfrissing » VAKBEKWAAM PERSOON

Deze opfrissing draait rond de exploitatie van elektrische installaties en de werkzaamheden aan of in de nabijheid van die installaties. Het gaat om elektrische installaties die werken op spanningsniveaus gaande van zeer lage spanning tot en met hoogspanning.

De opleiding BA5 « opfrissing » is een specifiek opleidingsprogramma om de competentie van vakbekwame personen om werken onder spanning uit te voeren te ontwikkelen en op peil te houden. Dit programma voldoet aan de bijzondere eisen voor werken onder spanning en aan de wettelijke eis die wordt opgelegd door art. 47 van het AREI.

De bekwaamheid van het personeel om op een veilige manier werken onder spanning uit te voeren, moet op peil worden gehouden door hetzij de praktijk, hetzij een nieuwe opleiding of een opfrissing.

De werkgever moet controleren of de bevoegdheid voor werken onder spanning nog geldig is telkens als dat nodig is en volgens het bekwaamheidsniveau van de betreffende persoon.

 

Deze opleiding kadert in de verplichtingen van de werkgever op het vlak van informatie aan en opleiding van zijn werknemers. De werkgever waakt erover dat elke werknemer een opleiding krijgt die zowel toereikend als passend is met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, een opleiding die specifiek gericht is op zijn werkpost of zijn functie.

Inschrijven voor deze opleiding

Gembloux
13/12/2019
Frans
Er zijn nog 16 plaatsen beschikbaar
337.00 EUR
Vilvoorde
16/12/2019
Nederlands
Er zijn nog 18 plaatsen beschikbaar
337.00 EUR
Vilvoorde
19/02/2020
Nederlands
Er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar
337.00 EUR
Wavre
21/02/2020
Frans
Er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar
337.00 EUR
Vilvoorde
12/06/2020
Frans
Er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar
337.00 EUR
Melle
30/06/2020
Nederlands
Er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar
337.00 EUR