Hoogspanning : Veilig werken aan elektrische hoogspanningsinstallaties – theorie en praktijk

  • Theoretische studie van verschillende relevante artikelen van het AREI betreffende elektrische hoogspanningsinstallaties  (Belang van de veiligheid, wetgevend kader, gevaren/risico’s voor personen, definities, rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, soorten aardelektroden, aardingsschema’s, configuratie van een distributienet, bedieningsmateriaal, uitschakeling, beveiliging en scheiding, configuratie/structuur van een installatie, werken aan elektrische installaties, zones onder spanning en nabijheidszones, enz.
  • Kennis maken met het elektrisch hoogspanningsmateriaal dat zich in een hoogspanningscabine kan bevinden (materiaal in behuizing, open en/of gesloten cellen, vermogentransformator, overstroombeveiligingen en beveiligingen tegen interne fouten, collectieve en/of individuele beschermingsuitrustingen, …) met enkele concrete bedieningen van bepaalde soorten materiaal (schakelaar, netscheider, vermogenschakelaar, aarding en kortsluiting, spanningstester, enz.)
  • Praktijksimulatie van de 8 stappen om een installatie spanningsloos en/of onder spanning te stellen. Deze opleiding komt tegemoet aan de verplichting van de werkgever vermeldt in de codex op het werk welzijn boek 3 titel 2. Hierin zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische installaties op de arbeidsplaats.

Inschrijven voor deze opleiding

Nevele
05/07/2022
Nederlands
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar
420.00 EUR
Gembloux
30/11/2022
Frans
Er zijn nog 8 plaatsen beschikbaar
420.00 EUR