E-learning Basis + aanvullende opleiding agenten stralingsbescherming klasse II: bronnen en toestellen, medische sector

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 voerde met ingang vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen door aan het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS). 

Het nieuwe KB heeft vooral een grote impact op de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle, die nu verplicht intern moet worden ingericht. Deze interne dienst bestaat minstens uit een diensthoofd en, waar nodig, aangevuld met Agenten voor de Stralingsbescherming. De leden van deze dienst, inclusief het diensthoofd, moeten personeelsleden van uw organisatie zijn. Bespreek dit zeker met uw expert fysische controle, hij zal er u met veel plezier meer uitleg over geven.

Om de rol van Agent voor de Stralingsbescherming of Hoofd van de Dienst voor Fysische Controle te kunnen vervullen, dient men een gepaste theoretische opleiding te volgen. De inhoud van het opleidingsprogramma en de duur ervan zijn beschreven in een technisch reglement van het FANC, dat gepubliceerd werd op 28 februari 2019.

Deze e-learning kan door de deelnemers gevolgd worden waar en wanneer ze dit wensen. 

Ons engagement:

  • Praktijkgericht (met concrete voorbeelden).
  • Topopleiding uit eerste hand ontwikkeld door Vinçotte collega’s die beschikken over een uitgebreide praktijkervaring.
  • Trainers met ruime kennis en ervaring op vlak van stralingsbescherming (ARBIS).
  • Kennistest met certificaat, afgenomen wanneer het u past enditvolledig online.

Praktische info:

  • Hier krijgt u toegang tot een e-learning met professionele opnames. Voorzie ook zeker voldoende tijd voor het nemen van notities en het afleggen van de kennistest (indien van toepassing).
  • U zal enkele dagen na uw inschrijving een welkomstmail ontvangen, houd deze periode ook zeker je spam-folder in de gaten.
  • Vanaf het moment dat u deze mail ontvangen heeft, krijgt u 2 maanden de tijd om alles af te ronden, daarna wordt uw toegang afgesloten.
  • Wij bieden voor deze e-learning ook de mogelijkheid aan u in te schrijven voor een Q&A sessie. Dit zijn vaste online momenten waarop u (in groep) rechtstreeks aan de trainer uw vragen kan stellen over de opleiding. De inschrijving voor deze sessies verloopt via ons digitaal leerplatform.

Inschrijven voor deze opleiding

Online
n.v.t.
Nederlands
Er zijn nog 13 plaatsen beschikbaar
895.00 EUR
Online
n.v.t.
Frans
Er zijn nog 43 plaatsen beschikbaar
895.00 EUR