BA5 voor medisch gebruikte ruimten

De werkgever moet zijn werknemers opleiden in verband met de preventie van elektrische risico’s voor de beroepsactiviteiten waarbij die risico’s aanwezig zijn.

Het doel van die opleiding is de beroepscompetentie op het gebied van elektrische veiligheid te verwerven die nodig is om hun werk in alle veiligheid te kunnen doen in medisch gebruikte ruimten.

Naast de verplichte reglementaire controles door een instelling die daarvoor geaccrediteerd is, moeten bijkomende controles worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (BA5 voor medisch gebruikte ruimten).

Deze opleiding zal de werkgever helpen om:

- zo goed mogelijk te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van de preventie van ongevallen van elektrische oorsprong;

- aan zijn technicus de codificatie « BA5 voor medisch gebruikte ruimten » te kunnen toekennen die wordt gevraagd in de Technische Nota T 013/IA van het CEB-BEC (uitgave 2014) en artikel 47 van het AREI.

De bevoegdheidsverklaring is een erkenning door de werkgever van het vermogen van een onder zijn gezag geplaatste persoon om de taken die hem worden toevertrouwd in alle veiligheid uit te voeren wat het elektrisch risico betreft.

Inschrijven voor deze opleiding

Vilvoorde
21/02/2022, 22/02/2022
Nederlands
Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar
674.00 EUR