PRSES: Veiligheidsverantwoordelijke van stalen opslagsystemen

De Codex Welzijn op het werk, meerbepaald titel 6, hst. 1, art. 11, handelt over periodieke controles en proeven die moeten worden uitgevoerd op arbeidsmiddelen. De geharmoniseerde EN15635 norm geeft u als bevoegd persoon de nodige handvaten om corntroles en proeven uit toe voeren op stalen opslagsystemen. Op die manier kan u de schade aan stellingcomponenten kwantificeren volgens de in de norm beschreven toleranties.

Als bedrijfsleider kan u via onze opleiding aantonen dat u een technische competente persoon in dienst heeft voor het visueel inspecteren van opslagsystemen. Mits de 'Prses' toegang heeft tot de technische specificaties van deze systemen,  is hij tevens bekwaam tot kwantificering van de toestand van de belanding en tot nazicht van een genormeerde belastingsindicatie.

Inschrijven voor deze opleiding

Vilvoorde
08/06/2022
Frans
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar
198.00 EUR
Vilvoorde
03/10/2022
Frans
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar
198.00 EUR
Vilvoorde
15/12/2022
Frans
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar
198.00 EUR
Vilvoorde
15/12/2022
Nederlands
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar
198.00 EUR