Details | Vinçotte Academy
Download deze opleiding (PDF)

Elektriciteit

Hoogspanning : Veilig werken aan elektrische hoogspanningsinstallaties – theorie en praktijk

  • Theoretische studie van verschillende relevante artikelen van het AREI betreffende elektrische hoogspanningsinstallaties  (Belang van de veiligheid, wetgevend kader, gevaren/risico’s voor personen, definities, rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, soorten aardelektroden, aardingsschema’s, configuratie van een distributienet, bedieningsmateriaal, uitschakeling, beveiliging en scheiding, configuratie/structuur van een installatie, werken aan elektrische installaties, zones onder spanning en nabijheidszones, enz.)
  • Kennis maken met het elektrisch hoogspanningsmateriaal dat zich in een hoogspanningscabine kan bevinden (materiaal in behuizing, open en/of gesloten cellen, vermogentransformator, overstroombeveiligingen en beveiligingen tegen interne fouten, collectieve en/of individuele beschermingsuitrustingen, …) met enkele concrete bedieningen van bepaalde soorten materiaal (schakelaar, netscheider, vermogenschakelaar, aarding en kortsluiting, spanningstester, enz.)
  • Simulering van de 8 stappen om een installatie spanningsloos en/of onder spanning te stellen.

Deze opleiding voldoet perfect aan het KB van 4/12/2012, dat bepaalt dat de werkgever zijn werknemers, op basis van een risicoanalyse, op de hoogte moet brengen van de gevaren die verbonden zijn aan hoogspanningsinstallaties.


Opleiding binnen uw bedrijf? Klik hier voor een offerte. Open opleidingen? Klik hier voor data, prijzen en inschrijvingen.

service img

Het programma omvat een omvangrijk theoretisch gedeelte (5u) en wordt afgesloten met reële oefeningen (2u) in verband met het bedienen van elektrisch materiaal dat zich in een hoogspanningscabine kan bevinden.

Theorie :

•    Gedetailleerde studie van verschillende relevante artikelen van het AREI met betrekking tot elektrische hoogspanningsinstallaties

•    De 8 stappen om een elektrische hoogspanningsinstallatie spanningsloos en/of onder spanning te stellen.

Praktijk

•     Het bedienen van elektrisch hoogspanningsmateriaal op gesloten en open cellen: praktijk

Elke deelnemer ontvangt ook een syllabus en individuele oefeningenfiches om in te vullen.

Deze opleiding richt zich tot elke technicus die een BA5-codificatie (hoogspanning) heeft en die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, het preventief en correctief onderhoud en/of de exploitatie van een hoogspanningscabine.

PBM's: Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze hun eigen PBM's meebrengen (schoenen, helm, veiligheidsbril, enz.).

Deelnemers dienen de cursus(sen) BA4 (EL03BF) en/of BA5 (EL04F) gevolgd te hebben.

Elke deelnemer ontvangt een deelname attest.

 Voor meer informatie over deze en al onze andere opleidingen kan u ons steeds contacteren via ons contactformulier. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.