AREI - De uitwendige invloedsfactoren van het AREI in theorie en in de praktijk. Keuze en aanwending van elektrisch materiaal in functie van zijn omgeving

De verschillende uitwendige invloedsfactoren die in het AREI staan overlopen om de juiste keuze en aanwending en het correct gebruik van het elektrisch materieel op laagspanning en zeer lage spanning van uw installatie te kunnen bepalen.

Dankzij deze opleiding zal u kunnen voldoen aan de beschermingsmaatregelen om de veiligheid te waarborgen, aan de eisen om een goede werking van de installatie voor het voorziene gebruik te waarborgen en aan de eisen voor de te verwachten uitwendige invloedsomstandigheden.

Op het einde van de sessie zal u in staat zijn om een plan en een lijst van de uitwendige invloeden op te maken op basis van gegevens die worden verstrekt door de exploitant van de elektrische installatie.

In het kader van artikel 19 van het AREI dienen die plannen te worden goedgekeurd en geparafeerd door de exploitant of zijn vertegenwoordiger en door de vertegenwoordiger van de erkende instelling die wordt bedoeld in artikel 275 van het AREI.