BA5 « Opfrissing » VAKBEKWAAM PERSOON

Deze opfrissing draait rond de exploitatie van elektrische installaties en de werkzaamheden aan of in de nabijheid van die installaties. Het gaat om elektrische installaties die werken op spanningsniveaus gaande van zeer lage spanning tot en met hoogspanning.

De opleiding BA5 « opfrissing » is een specifiek opleidingsprogramma om de competentie van vakbekwame personen om werken onder spanning uit te voeren te ontwikkelen en op peil te houden. Deze opleiding komt tegemoet aan de verplichting van de werkgever vermeldt in de codex op het werk welzijn boek 3 titel 2. Hierin zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische installaties op de arbeidsplaats.

De bekwaamheid van het personeel om op een veilige manier werken onder spanning uit te voeren, moet op peil worden gehouden door hetzij de praktijk, hetzij een nieuwe opleiding of een opfrissing.

De werkgever moet controleren of de bevoegdheid voor werken onder spanning nog geldig is telkens als dat nodig is en volgens het bekwaamheidsniveau van de betreffende persoon.

 

Deze opleiding kadert in de verplichtingen van de werkgever op het vlak van informatie aan en opleiding van zijn werknemers. De werkgever waakt erover dat elke werknemer een opleiding krijgt die zowel toereikend als passend is met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, een opleiding die specifiek gericht is op zijn werkpost of zijn functie.

Inschrijven voor deze opleiding

Gembloux
11/12/2020
Frans
Er zijn nog 12 plaatsen beschikbaar
337.00 EUR
Vilvoorde
17/12/2020
Nederlands
Er zijn nog 8 plaatsen beschikbaar
337.00 EUR
Wavre
22/02/2021
Frans
Er zijn nog 19 plaatsen beschikbaar
342.00 EUR
Vilvoorde
26/02/2021
Nederlands
Er zijn nog 13 plaatsen beschikbaar
342.00 EUR
Vilvoorde
11/05/2021
Frans
Er zijn nog 14 plaatsen beschikbaar
342.00 EUR
Melle
25/06/2021
Nederlands
Er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar
342.00 EUR
Liège
29/10/2021
Frans
Er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar
342.00 EUR
Vilvoorde
26/11/2021
Nederlands
Er zijn nog 14 plaatsen beschikbaar
342.00 EUR