Schakelen : praktische opleiding : handelingen uitvoeren op een elektrische HS installatie van ≤ 50 kV

Het specifieke opleidingsprogramma is bedoeld om de bekwaamheid van vakbekwame of gewaarschuwde personen, belast met het uitvoeren van werkzaamheden onder spanning, te ontwikkelen en op peil te houden. Tevens is deze training voor heel wat werkgevers essentieel in het kader van de bekwaamheidsverklaring van hun technicus.

Om de opleiding inzake het werken aan hoogspanningsinstallaties zo praktisch mogelijk te organiseren, beschikt Vinçotte over verschillende (mobiele) simulatielokalen waarin de onderdelen van een reële elektrische hoogspanningsinstallatie aanwezig zijn.

Om veiligheidsredenen worden die hoogspanningsinstallaties spanningsloos gezet of op lage spanning gevoed.

Inschrijven voor deze opleiding

Gembloux
07/06/2022
Frans
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar
420.00 EUR
Vilvoorde
30/08/2022
Frans
Er zijn nog 6 plaatsen beschikbaar
420.00 EUR
Vilvoorde
06/10/2022
Nederlands
Er is nog 1 plaats beschikbaar
420.00 EUR
Gembloux
09/11/2022
Frans
Er zijn nog 6 plaatsen beschikbaar
420.00 EUR