Bedrijfsinterne opleiding met gebruik van mobiele simulatiewagen : Vakbekwaam schakelen in een hoogspanningscabine

Om bij haar klanten didactisch verantwoorde opleidingen te kunnen geven in een functionele hoogspanningscabine,  heeft Vinçotte Academy een simulatiewagen ontwikkeld en gebouwd. Daarmee kan de praktijkopleiding met het oog op de bevoegdheidsverklaring vakbekwaamheid van het personeel in een realistische, functionele installatie gebeuren, zonder dat het bedrijf de eigen hoogspanningsvoorziening moet onderbreken.