creator image
Hans Wouters
Hans Wouters

Basisveiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Sinds april 2022 waren werknemers uit paritair comité 124, die werkzaamheden verrichten op een bouwwerf, al verplicht een basisveiligheidsopleiding van 8 uur te volgen. Het nieuw koninklijk besluit breidt de verplichting uit naar iedereen die werkzaamheden verricht op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Aanleren van basisbeginselen op het vlak van veiligheid, toegespitst op de belangrijkste risico's tijdens het werk, leren om ongevallen te vermijden en risico's te beheersen.

Voor wie

Doelgroep: « zowel werknemers uit de bouwsector (PC 124) en andere sectoren actief op de werf (PC 111 en PC 149.01) als zelfstandigen en gedetacheerde werknemers » Deze training richt zich verder tot elke medewerker, die werkzaamheden uitvoert in het kader van de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en is wettelijk verplicht.

Inhoud van de opleiding

Vanaf wanneer is het KB Basisveiligheid van Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen van kracht?

Het KB werd op 15 april 2023 gepubliceerd en er geldt een overgangsperiode van één jaar. Iedereen die geen vrijstelling geniet MOET de opleiding gevolgd hebben, ten laatste tegen 15 april 2024. Nieuwkomers moeten al binnen de maand na de aanvang van hun job deze veiligheidstraining volgen.

Vanaf 15 april 2024 moet elke nieuwkomer de training gevolgd hebben en in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat van de basisveiligheidsopleiding alvorens hij begint te werken.

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze opleiding komen volgende aspecten aan bod:

 • De veiligheidsfilosofie: de risico's, het beheer en de preventie
 • De wetgeving, de reglementen, de controles en de ongevallenverslagen
 • De werkvergunning
 • De risico's en de preventiemaatregelen in verband met:
 • Gevaarlijke producten en materialen
 • Brand en ontploffing
 • Werken in besloten ruimtes
 • Werktuigen en machines
 • Het hanteren van lasten
 • Struikelen, uitglijden en vallen
 • Werken op hoogte
 • Electriciteit
 • Lassen en aanverwante werkzaamheden
 • Geluid
 • Signalisatie

Wij voorzien op het einde van de training een korte theoretische test zodat u conform de wetgeving de verworven kennis kan aantonen

 

Objectieven

Het is de verantwoordelijkheid van elke zelfstandige te controleren of zijzelf en hun personeel deze verplichte training voor veilig werken op bouwplaatsen gevolgd hebben. Bij niet-naleving van deze richtlijn kunnen sancties opgelegd worden.

Geen voorgaande kennis vereist. De training beoogt alle bouwvakkers meer bewust te maken van de basisveiligheid op een bouwplaats en inzicht te geven in de risico’s van zowel hun eigen activiteiten als die van anderen op hun werkplaats. De opleiding besteedt aandacht aan het toepassen van de aangepaste preventiemaatregelen van dit KB voor de basisveiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

creator image
Hulp nodig? Stuur een bericht, vraag een offerte aan of bel ons op
TAAL

Deze opleiding is beschikbaar in:

OPLEIDINGSTYPE

Open trainings, In-company trainings

OPLEIDINGSDUUR

1 dag

Kies een opleidingslocatie en schrijf u in

18/09/2024 1 dag 23 plaatsen Nederlands
11/10/2024 1 dag 24 plaatsen Nederlands
05/11/2024 1 dag 25 plaatsen Nederlands
06/12/2024 1 dag 25 plaatsen Nederlands
Prijzen exclusief BTW