E-learning BA5 « Opfrissing » VAKBEKWAAM PERSOON

Deze opfrissing draait rond de exploitatie van elektrische installaties en de werkzaamheden aan of in de nabijheid van die installaties. Het gaat om elektrische installaties die werken op spanningsniveaus gaande van zeer lage spanning tot en met hoogspanning.

De opleiding BA5 « opfrissing » is een specifiek opleidingsprogramma om de competentie van vakbekwame personen om werken onder spanning uit te voeren te ontwikkelen en op peil te houden. Deze opleiding komt tegemoet aan de verplichting van de werkgever vermeldt in de codex op het werk welzijn boek 3 titel 2. Hierin zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische installaties op de arbeidsplaats.

De bekwaamheid van het personeel om op een veilige manier werken onder spanning uit te voeren, moet op peil worden gehouden door hetzij de praktijk, hetzij een nieuwe opleiding of een opfrissing. De werkgever moet controleren of de bevoegdheid voor werken onder spanning nog geldig is telkens als dat nodig is en volgens het bekwaamheidsniveau van de betreffende persoon.

Deze opleiding kadert in de verplichtingen van de werkgever op het vlak van informatie aan en opleiding van zijn werknemers. De werkgever waakt erover dat elke werknemer een opleiding krijgt die zowel toereikend als passend is met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, een opleiding die specifiek gericht is op zijn werkpost of zijn functie.

Praktische info:

  • Hier krijgt u toegang tot een e-learning met professionele opnames. Voorzie ook zeker voldoende tijd voor het nemen van notities en het afleggen van de kennistest (indien van toepassing).
  • U zal enkele dagen na uw inschrijving een welkomstmail ontvangen, houd deze periode ook zeker je spam-folder in de gaten.
  • Vanaf het moment dat u een mail ontvangt heeft, u 2 maanden de tijd om de module af te ronden, daarna wordt uw toegang afgesloten.
  • Na het aanmelden op ons digitaal leerplatform kan u kiezen welke inhoud u wenst te zien (Laagspanning, Hoogspanning of beide).
  • Deze opleiding is online beschikbaar in het Frans, Nederlands. Tevens blijft het mogelijk om een op maat gemaakte opleiding door een consultant te organiseren toegespitst op u site en operaties.

Inschrijven voor deze opleiding

Online
n.v.t.
Nederlands
Er zijn nog 16 plaatsen beschikbaar
210.00 EUR
Online
n.v.t.
Frans
Er zijn nog 44 plaatsen beschikbaar
210.00 EUR