Basis + aanvullende opleiding agenten stralingsbescherming klasse II: bronnen en toestellen

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 voerde met ingang vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen door aan het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS). Uiteraard voorzag de regelgever een uitgebreide overgangsperiode, zodat u nog even de tijd heeft om u in regel te stellen met alle vereisten van dit KB.

Het nieuwe KB heeft vooral een grote impact op de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle, die nu verplicht intern moet worden ingericht. Deze interne dienst bestaat minstens uit een diensthoofd en, waar nodig, aangevuld met Agenten voor de Stralingsbescherming. De leden van deze dienst, inclusief het diensthoofd, moeten personeelsleden van uw organisatie zijn. Bespreek dit zeker met uw expert fysische controle, hij zal er u met veel plezier meer uitleg over geven.

Om de rol van Agent voor de Stralingsbescherming of Hoofd van de Dienst voor Fysische Controle te kunnen vervullen, dient men een gepaste theoretische opleiding te volgen. De inhoud van het opleidingsprogramma en de duur ervan zijn beschreven in een technisch reglement van het FANC, dat gepubliceerd werd op 28 februari 2019.

Inschrijven voor deze opleiding

Vilvoorde
03/02/2020, 04/02/2020, 05/02/2020
Nederlands
Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar
895.00 EUR
Vilvoorde
09/03/2020, 10/03/2020, 11/03/2020
Frans
Er zijn nog 17 plaatsen beschikbaar
895.00 EUR
Vilvoorde
08/04/2020, 09/04/2020, 10/04/2020
Nederlands
Er zijn nog 18 plaatsen beschikbaar
895.00 EUR
Vilvoorde
03/06/2020, 04/06/2020, 05/06/2020
Nederlands
Er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar
895.00 EUR