17 maart

Uitstel van ALLE klassikale opleidingen

Alle klassikale opleidingen van Vinçotte Academy zowel in onze eigen locaties als op publieke locaties zoals hotels worden verplaatst naar een latere datum, met onmiddellijke ingang en zeker tot 17 april 2020.

Voor Vinçotte staat veiligheid thuis en op de werkvloer altijd voorop en in deze tijden van het nieuwe coronavirus en COVID-19 des te meer.

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel en stelt ons voor ongeziene uitdagingen. We volgen als opleidingsorganisatie rond veiligheid nauwgezet de richtlijnen van de overheid. Op de Nationale Veiligheidsraad in België is op donderdag 12 maart beslist: “Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.” Bovendien heeft de Nationale Veiligheidsraad vandaag 17 maart besloten om vanaf woensdagmiddag het openbare leven verder te beperken tot en met 5 april om de verspreiding tegen te gaan.

We moeten dan ook aankondigen dat alle klassikale opleidingen van Vinçotte Academy zowel in onze eigen locaties als op publieke locaties zoals hotels worden verplaatst naar een latere datum, met onmiddellijke ingang en zeker tot 17 april 2020.

Klanten kunnen kosteloos doorschuiven naar dezelfde of gelijkaardige opleiding later op het jaar. Actualiteit gebonden opleidingen worden zoveel mogelijk herpland naar nieuwe data in mei (indien de situatie tegen dan dit toelaat) of digitaal aangeboden. We brengen momenteel alles in gereedheid om die opleidingen die we online kunnen geven, via livestream of andere beschikbaar te maken zodat uw medewerkers nog steeds de verplichte en noodzakelijke opleidingen kunnen volgen vanop kantoor of van thuis uit. We zullen jullie hiervoor contacteren.

Voor de AREI opleidingen kan u momenteel al inschrijven voor de MasterClass AREI 2020 die volledig online gebeurt.

Indien u specifieke vragen heeft, kan u steeds terecht bij uw vaste contactpersonen.

Algemene informatie over het coronavirus is terug te vinden op www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid

We blijven onze verantwoordelijkheid voor uw veiligheid opnemen.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten.