14 oktober

Seminarie: Laden van elektrische voertuigen

Tijdens deze e-Mobility studiedag leert u alles wat u moet weten over hoe elektrische voertuigen (brand)veilig kunnen worden geladen bij bedrijven.

De toekomst van voertuigen is elektrisch. Het wordt meer en meer zo bepaald in de Belgische wetgeving voor zowel particuliere als bedrijfswagens. Elektrische wagens zullen de komende jaren dan ook een belangrijk zo niet het belangrijkste onderdeel vormen van de company car policy. Veel elektrische voertuigen in het verkeer betekenen veel elektrische laadpalen om de voertuigen op te laden.

Het is ondertussen duidelijk dat met de komst van veel laadpalen er extra uitdagingen en zelfs nieuwe risico's ontstaan. Om goed voorbereid te zijn, organiseren we vanuit meerdere disciplines deze studiedag. Wat zegt de huidige AREI reglementering over laadpalen? Wat is het verschil tussen binnen- en buiteninstallaties? Hoe kunnen elektrische voertuigen (brand)veilig geladen worden?

Dit seminarie beantwoordt al uw vragen en geeft oplossingen vanuit de praktijk voor zowel studiebureaus en installateurs als Fleet/Facility managers ea verantwoordelijken voor laadpalen. Na afloop van de studiedag is er voldoende tijd om uw vragen te stellen aan onze experten. Zo kan u zich optimaal voorbereiden op de toekomst.

Onderwerpen op deze studiedag:

 • De richtlijnen omtrent veiligheid en gebruik
 • Specifieke voorwaarden voor laadplaatsen
 • Veiligheidsmaatregelen tegen rechtstreekse aanraking, onrechtstreekse aanraking en overstroom
 • De afmetingen van de elektrische laagspanningsleidingen
 • De specifieke regels voor binnen – en buiteninstallaties
 • De problemen en oplossingen voor de 3 x 230V netwerken
 • De aanbevelingen van de brandweer
 • Dimensionering en regulatie van de lading
 • Veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden om brandrisico te verminderen
 • Maatregelen om de stabiliteit van het gebouw te bewaren in geval van brand
 • Maatregelen om een brandend elektrisch voertuig te bestrijden
 • ...

Praktische info :

12u15 : onthaal met broodjes
13u30 : start presentatie
17u00 : vragen en antwoorden + netwerkdrink
18u30 : einde

Deze studiedag is speciaal voor:

 • verantwoordelijken van elektrische installaties
 • ontwerpers van elektrische installaties
 • studiebureaus en architecten
 • installateurs van laadpalen
 • preventie- en beschermingsadviseurs
 • infrastructuurverantwoordelijken, Facility Managers
 • wagenparkverantwoordelijken, Fleet Managers
 • aankoopdiensten en technische diensten,
 • ...

Inschrijving

We organiseren deze studiedag in Melle bij Gent op 16/11 en in Eelewijt bij Vilvoorde op 7/12. Klik op de gewenste locatie en datum om u in te schrijven:

Schrijf je hier in (Melle - 16/11) (nog maar enkele plaatsen vrij!)

Schrijf je hier in (Elewijt - 07/12)