creator image
Karel Henrioulle
Inspecteur Elektriciteit
Karel Henrioulle
Inspecteur Elektriciteit

AREI 2020 Boek 1 ( LS en ZLS installaties ) wijzigingen en impact op de niet huishoudelijke installaties

Cette formation est uniquement disponible en néerlandais.

Cette formation n'est pas disponible en français. Les informations ne sont donc pas intégralement traduites en français.

video-thumbnail

Pour qui ?

 • Studiebureaus, bureaus voor elektrotechniek, ingenieurs/onderhoudstechnici
 • Bouwheren, ontwerpers/tekenaars van elektrische installaties
 • Verantwoordelijken voor elektrische installaties – technische diensten
 • Niet-huishoudelijke elektriciens, projectleiders – zaakgelastigden
 • Eindklanten uit de energie, bouw,  ziekenhuizen, petrochemie, productie, …

Contenu de la formation

 • Inleiding nieuwe structuur/indeling van het AREI
 • Toepassingsgebied en de grenzen van installaties toelichten.
 • Belangrijkste gewijgde of nieuw begrippen/definties
 • Bepaling vande algemene kenmerken van elektrische installaties. ( oa schema’s, plannen,…)
 • Beschermingsmaatregelen tegen brand: algemeenheden, indeling van de geleiders en kabels, …
 • Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand :vorming van rook, ruimtes met vermogentransformator ( droge transfo en transfo met vloeibaar diëlectricum) en elektrisch materiaal
 • Keuze elektrisch materaal; AWS, type B differentieel veiligheids- en kritische installaties.
 • Controle van installaties ( gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname, controlebezoek, tijdelijk, verplaatsbare en mobiele installaties)Regels voor installaties en bijzondere ruimten
 • Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten
 • Bijzondere voorschriften voor bestaande elektrische installaties
 • Algemene voorschriften na te leven door personen
creator image
Besoin d'aide ? Envoyez un message, Demandez une offre ou appelez-nous à
LANGUE

Cette formation est disponible en:

TYPE DE FORMATION

In-company trainings