Live Event - Basisopleiding agenten stralingsbescherming klasse III: toestellen

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 voerde met ingang vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen door aan het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS). Uiteraard voorzag de regelgever een uitgebreide overgangsperiode, zodat u nog even de tijd heeft om u in regel te stellen met alle vereisten van dit KB.

Het nieuwe KB heeft vooral een grote impact op de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle, die nu verplicht intern moet worden ingericht. Deze interne dienst bestaat minstens uit een diensthoofd en, waar nodig, aangevuld met Agenten voor de Stralingsbescherming. De leden van deze dienst, inclusief het diensthoofd, moeten personeelsleden van uw organisatie zijn. Bespreek dit zeker met uw expert fysische controle, hij zal er u met veel plezier meer uitleg over geven.

Om de rol van Agent voor de Stralingsbescherming of Hoofd van de Dienst voor Fysische Controle te kunnen vervullen, dient men een gepaste theoretische opleiding te volgen. De inhoud van het opleidingsprogramma en de duur ervan zijn beschreven in een technisch reglement van het FANC, dat gepubliceerd werd op 28 februari 2019.

In het kader van de corona crisis bieden we deze klassikale technische opleidingen nu ook online aan. Zo zorgen wij ervoor dat uw medewerkers de nodige opleidingen kunnen blijven volgen zonder dat ze zich moeten verplaatsen en in groep moeten samenkomen in één ruimte. 

De webinar opleiding gaat door op 2 halve dagen, telkens van 13u-17u en zal worden opgenomen en nadien ter beschikking gesteld op het online platform.  Mocht u  verhinderd zijn om deze live te volgen, dan hoeft u niets te missen.​

Leer dus vanop afstand, gedurende 2 halve dagen en volledig online wat uw nieuwe taken zijn als agent van de stralingsbescherming zijn.

 

Ons engagement:

  • Praktijkgericht (met concrete voorbeelden)
  • Topopleiding uit eerste hand ontwikkeld door Vinçotte collega’s die beschikken over een uitgebreide praktijkervaring.
  • Trainers met ruime kennis en ervaring op vlak van stralingsbescherming (ARBIS)
  • Kennistest met certificaat, achteraf afgenomen wanneer het u past en dit volledig online

Praktische info:

  • Indien de kwaliteit van de opnames van ons eerste Live Event voldoet aan onze normen, zal u toegang krijgen tot de opnames hiervan. Mocht dit niet het geval zijn, zal u op de vooropgegeven data een live event kunnen volgen. Het Q&A moment blijft in beide gevallen behouden. U zal hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.
  • U zal een mail ontvangen met de log-in gegevens naar ons digitaal leerplatform waar u alles kan volgen.
  • Vanaf het moment dat u deze mail ontvangen heeft, krijgt u 2 maanden de tijd om alles af te ronden, daarna wordt uw toegang afgesloten.