Herstructurering van het AREI Wat is er nieuw ?

Het huidige Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties is van toepassing op verschillende soorten installaties (productie, transport, gebruik, binnen, buiten, tijdelijk, enz.).  Dit reglement dateert van 1981 en ondanks de verschillende wijzigingen die de afgelopen 37 jaar zijn aangebracht, werd er besloten om deze volledig te herzien. 

De huidige herstructurering van dit reglement beoogt in eerste instantie volgende doelstelling; leesbaarheid en bruikbaarheid vergroten; drie thematische boeken (installaties op laag en zeer lage spanning, hoogspanningsinstallaties en installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie) te schrijven om de drie installatieniveaus in het huidige reglement beter te definiëren; de structuur te kopiëren op basis van een compilatie van verschillende Europese normen (zoals het geharmoniseerde document HD 60364); de huidige inhoud van het reglement te herstructureren en tegelijkertijd de verbeteringen die in de werkgroepen reeds werden bereikt, aan te brengen.  

In een tweede fase van de werkzaamheden (na de publicatie van de 3 Boeken), blijven werken aan de actualisering en evolutie van dit reglement. 

Toelichting en bevindingen van de belangrijkste wijzigingen die in het nieuwe AREI zullen worden aangebracht.