Hoogspanning : Veilig werken aan elektrische hoogspanningsinstallaties – theorie en praktijk

  • Theoretische studie van verschillende relevante artikelen van het AREI betreffende elektrische hoogspanningsinstallaties  (Belang van de veiligheid, wetgevend kader, gevaren/risico’s voor personen, definities, rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, soorten aardelektroden, aardingsschema’s, configuratie van een distributienet, bedieningsmateriaal, uitschakeling, beveiliging en scheiding, configuratie/structuur van een installatie, werken aan elektrische installaties, zones onder spanning en nabijheidszones, enz.)
  • Kennis maken met het elektrisch hoogspanningsmateriaal dat zich in een hoogspanningscabine kan bevinden (materiaal in behuizing, open en/of gesloten cellen, vermogentransformator, overstroombeveiligingen en beveiligingen tegen interne fouten, collectieve en/of individuele beschermingsuitrustingen, …) met enkele concrete bedieningen van bepaalde soorten materiaal (schakelaar, netscheider, vermogenschakelaar, aarding en kortsluiting, spanningstester, enz.)
  • Simulering van de 8 stappen om een installatie spanningsloos en/of onder spanning te stellen.

Deze opleiding voldoet perfect aan het KB van 4/12/2012, dat bepaalt dat de werkgever zijn werknemers, op basis van een risicoanalyse, op de hoogte moet brengen van de gevaren die verbonden zijn aan hoogspanningsinstallaties.

Inschrijven voor deze opleiding

Vilvoorde
12/11/2020
Nederlands
Er is nog 1 plaats beschikbaar
387.00 EUR
Vilvoorde
24/11/2020
Frans
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar
387.00 EUR