Hoogspanning : Veilig werken aan elektrische hoogspanningsinstallaties – theorie en praktijk

  • Theoretische studie van verschillende relevante artikelen van het AREI betreffende elektrische hoogspanningsinstallaties  (Belang van de veiligheid, wetgevend kader, gevaren/risico’s voor personen, definities, rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, soorten aardelektroden, aardingsschema’s, configuratie van een distributienet, bedieningsmateriaal, uitschakeling, beveiliging en scheiding, configuratie/structuur van een installatie, werken aan elektrische installaties, zones onder spanning en nabijheidszones, enz.)
  • Kennis maken met het elektrisch hoogspanningsmateriaal dat zich in een hoogspanningscabine kan bevinden (materiaal in behuizing, open en/of gesloten cellen, vermogentransformator, overstroombeveiligingen en beveiligingen tegen interne fouten, collectieve en/of individuele beschermingsuitrustingen, …) met enkele concrete bedieningen van bepaalde soorten materiaal (schakelaar, netscheider, vermogenschakelaar, aarding en kortsluiting, spanningstester, enz.)
  • Simulering van de 8 stappen om een installatie spanningsloos en/of onder spanning te stellen.

Deze opleiding voldoet perfect aan het KB van 4/12/2012, dat bepaalt dat de werkgever zijn werknemers, op basis van een risicoanalyse, op de hoogte moet brengen van de gevaren die verbonden zijn aan hoogspanningsinstallaties.