Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten (IS-006)

De vraag over risicovolle taken is een MUSTvraag sinds 1/2/2004 (= datum publicatie VCA 2004/04) en dit zowel voor certificatie volgens versie 2004/04 als volgens versie 2000/03 (vraag 4.6). Vanaf die datum moeten bedrijven dus voor  VCA- certificatie beschikken over een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en borgen dat eraan voldaan wordt. Vanaf 1/4/2005 moet het Register gevolgd worden. Dit betekent dat voor een aantal gedefineerde risicovolle taken (met eind- en toetstermen) een toetsing via een erkend centrum zal moeten gebeuren.

Tijdens deze opleiding wordt aan de deelnemers aangeleerd om op doeltreffende en veilige wijze:

  • Lasten aan te slaan en te verplaatsen
  • Lasten uit te wijzen (communiceren met de bedienaar van een hijswerktuig)