VLAREM - Wegwijs in de reglementen

Uw bedrijf bevindt zich in het Vlaams landsgedeelte en dient vervolgens de voorschriften van de VLAREM na te leven. Grondige kennis van de inhoud en inzicht in de opbouw en de doelstellingen van deze reglementering zijn hiervoor essentieel. Deze opleiding geeft tekst en uitleg over de verschillende aspecten van deze belangrijke Vlaamse milieuwetgeving.

 

Tijdens deze opleiding zal u de nodige  kennis verwerven om in uw bedrijf aan de huidige VLAREM- wetgeving te beantwoorden, de recente evoluties en wijzigingen komen hierbij eveneens uitgebreid aan bod.