07 avril

VCA e-learning

Een VCA certificaat is in vele sectoren een vereiste voor samenwerking of onderaanneming. Vinçotte Academy traint elk jaar vele duizenden medewerkers om een VCA certificaat te behalen. Sinds votrig jaar bieden we deze cursus ook online aan zodat u of uw medewerkers zich niet meer hoeven te verplaatsen om de cursus te volgen én u toch de kwaliteit van Vinçotte krijgt thuis of op kantoor.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een systematiek die ontwikkeld is om veiligheidsbeheersystemen van aannemers/contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren. De basisgedachte is dat een VCA certificaat, een gerechtvaardigd vertrouwen geeft dat een bedrijf de activiteiten waarvoor het is gecertificeerd, veilig kan en zal uitvoeren.

Het Vinçotte Academy VCA certificaat is erkend door het Uitvoerend Comité van de VCA- deskundigen.


Er zijn twee type VCA opleiding die we beide online aanbieden:

E-learning BASIS-VCA

In deze online VCA opleiding leert u de basisbeginselen op het vlak van veiligheid, toegespitst op de belangrijkste risico's tijdens het werk zodat u ongevallen kan vermijden en risico's beheersen.

E-learning VOL-VCA opleiding

Deze opleiding geeft de betrokken operationele leidinggevenden de mogelijkheid om de nodige kennis inzake veiligheid te verwerven en deel te nemen aan het examen dat wordt vereist door punt 3.3 met als titel 'Veiligheid voor operationeel leidinggevenden' in het kader van de VCA.