Voorwaarden administratie | Vinçotte Academy

Administratieve voorwaarden

Vinçotte Academy stuurt u 10 werkdagen vóór aanvang van de opleiding een bevestigingsbrief.

De inschrijvingskosten +21% BTW moeten betaald worden bij ontvangst van de factuur.

Bij herfacturatie van de prestatie (wegens ontvangen van verkeerde facturatiegegevens) zal een forfaitair bedrag van € 40 (excl. 21 % BTW) worden aangerekend voor de administratie- en beheerskosten.

Bij annulatie (schriftelijk!) minder dan 10 werkdagen voor de opleiding ; zal de volledige kost van de inschrijving aangerekend worden.

Indien u niet kan deelnemen aan de opleiding kunt u zich laten vervangen door een collega. Dit dient ons schriftelijk doorgegeven te worden.

Bij uitstel of annulering door Vinçotte Academy worden de kosten volledig terugbetaald.

In de prijzen zijn inbegrepen: de opleiding, de basissyllabus, koffie of frisdrank tijdens de pauze en de lunch (behalve voor halve dagen).

Wij stellen een nieuwe datum voor in geval het maximum aantal deelnemers voor de opleiding is bereikt.

Vinçotte Academy behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren zonder zich te moeten verantwoorden.

Behalve voor de opleidingen VCA die starten om 8u30, beginnen alle opleidingen om 9u (onthaal vanaf 8u30) en eindigen rond 17u.