Nucleaire opleidingen | Vinçotte Academy

Nucleaire opleidingen

Electrabel GDF Suez vertrouwt op Vinçotte Academy en AV Controlatom voor het geven van opleidingen 'nucleaire veiligheidsculturen'. Deze opleidingen zijn verplicht voor alle aannemers van Electrabel GDF Suez die de nucleaire site van Tihange moeten betreden. De directie van de centrale hecht het grootste belang aan de bescherming van al haar medewerkers, het publiek en het milieu. De directie ondersteunt actief een sterk beleid van nucleaire veiligheid in alle stadia van exploitatie.

De opleiding Veiligheidscultuur is specifiek opgedeeld in subopleidingen, afhankelijk van het al dan niet betreden van de gecontroleerde site. De stagiairs dienen eerst een basisopleiding te volgen (vierdaagse opleiding voor toegang tot de zone zelf of driedaagse opleiding voor toegang buiten de gecontroleerde zone) en vervolgens een opfrissingscursus (driedaagse opleiding voor toegang tot de zone zelf of tweedaagse opleiding voor toegang buiten de gecontroleerde zone). In beide gevallen krijgen de deelnemers een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

De lesgevers die instaan voor de opleidingen zijn experten in de domeinen veiligheid, stralingsbescherming, gezondheid en milieu, en hebben ervaring op de nucleaire centrale van Tihange. De opleiding behandelt "theoretische" aspecten met daaraan gekoppeld een "praktische" benadering op de "chantier école". Inschrijvingen voor de opleidingen gebeuren via deze website, en de betaling ervan gebeurt online (factuur wordt verzonden). Na registratie, kan de aannemer naar eigen behoefte credits bestellen (met een geldigheid van 5 jaar) en bijgevolg de inschrijvingen van zijn personeel bevestigen. Een bevestiging van inschrijving zal u worden verstuurd per e-mail. De opleiding geeft recht op opleidingscheques van het Waalse Gewest en andere instanties (www.leforem.be)


naar culturesurete.be