KB 04.12.2012 (opgenomen in codex) - Elektrische installaties op werkplaatsen

Deze opleiding heeft tot doel u vertrouwd te maken met het toepassingsgebied, de risico’s die geanalyseerd dienen te worden voor elke elektrische installatie en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die kunnen aantonen dat uw werknemers voldoende beschermd zijn tegen elektrische risico’s.