NBN EN 61439 - laagspannings- en verdeelinrichtingen

Het doel van deze opleiding is het verduidelijken waaraan de toekomstige gebruikers en bestellers van laagspanningsschakel-inrichtingen en verdeelinrichtingen moeten voldoen alvorens zij een nieuwe eenheid aanschaffen. Tijdens de opleiding wordt overlopen waaraan de kastenbouwers moeten voldoen om een kast af te leveren conform de NBN EN 61439.