AREI - Systematische studie - 6 dagen

Deze opleiding is gericht op de globale studie van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en de praktische toepassing ervan op het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van elektrische installaties.

Gezien de complexiteit van het reglement (279 artikelen en een hele reeks besluiten) en de voortdurende evolutie ervan :

  •  de voorschriften van het AREI en van de uitvoeringsbesluiten ervan systematisch bestuderen;
  •  de gebruiker helpen om beter zijn weg te vinden in deze omvangrijke voorschriften;
  •  de laatste evoluties van het AREI kennen;
  •  de kennis van de voorschriften van het AREI op peil houden