Basis- VCA examen en VOL- VCA examen: start examen om 10u00

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een systematiek die is ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers/contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren. De basisgedachte is dat een VCA-certificaat, een gerechtvaardigd vertrouwen geeft dat het bedrijf de activiteiten waarvoor het is gecertificeerd, 'veilig' kan en zal uitvoeren.

 

Het Vinçotte Academy- certificaat is erkend door het Uitvoerend Comité van de VCA- deskundigen.

Inschrijven voor deze opleiding

Vilvoorde
22/12/2021
Frans
Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar
56.00 EUR
Vilvoorde
22/12/2021
Nederlands
Er zijn nog 8 plaatsen beschikbaar
56.00 EUR