Live Event - Basisopleiding + aanvullende opleiding agenten stralingsbescherming klasse II: bronnen en toestellen

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 voerde met ingang vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen door aan het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS). Uiteraard voorzag de regelgever een uitgebreide overgangsperiode, zodat u nog even de tijd heeft om u in regel te stellen met alle vereisten van dit KB.

Het nieuwe KB heeft vooral een grote impact op de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle, die nu verplicht intern moet worden ingericht. Deze interne dienst bestaat minstens uit een diensthoofd en, waar nodig, aangevuld met Agenten voor de Stralingsbescherming. De leden van deze dienst, inclusief het diensthoofd, moeten personeelsleden van uw organisatie zijn. Bespreek dit zeker met uw expert fysische controle, hij zal er u met veel plezier meer uitleg over geven.

Om de rol van Agent voor de Stralingsbescherming of Hoofd van de Dienst voor Fysische Controle te kunnen vervullen, dient men een gepaste theoretische opleiding te volgen. De inhoud van het opleidingsprogramma en de duur ervan zijn beschreven in een technisch reglement van het FANC, dat gepubliceerd werd op 28 februari 2019.

In het kader van de corona crisis bieden we deze klassikale technische opleidingen nu ook online aan. Zo zorgen wij ervoor dat uw medewerkers de nodige opleidingen kunnen blijven volgen zonder dat ze zich moeten verplaatsen en in groep moeten samenkomen in één ruimte. 

De webinar opleiding gaat door op 6 halve dagen en er zal aansluitend nog een (optionele) Q&A-sessie gepland worden. Dit alles zal worden opgenomen en nadien ter beschikking gesteld op het online platform.  Mocht u  verhinderd zijn om deze live te volgen, dan hoeft u niets te missen.​

Ons engagement:

  • Praktijkgericht (met concrete voorbeelden)
  • Topopleiding uit eerste hand ontwikkeld door Vinçotte collega’s die beschikken over een uitgebreide praktijkervaring.
  • Trainers met ruime kennis en ervaring op vlak van stralingsbescherming (ARBIS)
  • Kennistest met certificaat, achteraf afgenomen wanneer het u past enditvolledig online

Praktische info:

  • Dit is een live webinar waarna u toegang krijgt tot de professionele opnames.
  • Achteraf voorzien wij ook de mogelijkheid om wat dieper in te gaan op de vragen die er nog zijn. Hiervoor wordt een Q&A sessie voorzien.
  • U kan zich wel alvast inschrijven en de datums reeds in uw agenda vastleggen. Voor de start van de live webinar zal u een mail ontvangen met de log-in gegevens naar ons digitaal leerplatform waar u alles kan volgen.