Laskwalificaties volgens ASME IX

De correcte beoordeling van de kwaliteit of veiligheid van de constructie van gelaste uitrustingen zoals houders, drukvaten, machines en hefwerktuigen, masten en pylonen, stalen structuren, enz., vergt van de betrokkenen een voldoende kennis van heel wat materies, zoals de gebruikte materialen en hun kwaliteit, de toegepaste lasverbindingen en thermische behandelingen, de voorkomende lasfouten, het nondestructief onderzoek van lassen, de destructieve testen, de dimensionele controles van de lassen, de laskwalificaties, enz.  Met deze opleidingsmodule hebben wij de betrachting het nodige inzicht te verschaffen en de noodzakelijke toelichting te geven over de systematische studie van de diverse vakgebieden en verschillende materies die moeten gekend zijn voor het gebruik van de ASME code.  Bovendien voorziet dit programma de systematische bespreking en verduidelijking van het verloop van een kwalificatie van lasprocedures en lassers, dit volgens ASME IX vereiste kwalificatietesten en e geldigheidsgrenzen van kwalificatiecertificaten.

Bij de bouw van een gelaste uitrusting is het waarborgen van de veiligheid, door toepassing van de vereiste laskwalificaties, van essentieel belang.

De uitvoering van de gelaste uitrusting op een veilige en betrouwbare manier organiseren impliceert om kwalitatieve redenen dat de lassers (voor manuele lasprocessen) of bij de lasoperatoren (automatische lasprocessen) de lasprocedures toepassen in overeenstemming met de laatste editie van de code ASME IX.

Aan de hand van voorbeelden en oefeningen (aanvullend aan de presentatie in een werkboek per deelnemer ter beschikking) kunnen de deelnemers theoretische en praktische kennis opdoen en zo hun knowhow ter zake opmerkelijk vergroten.