Welding Inspector - Inspectie van gelaste constructies

De correcte beoordeling van de kwaliteit of veiligheid van de constructie van gelaste uitrustingen zoals houders, drukvaten, machines en hefwerktuigen, masten en pylonen, stalen structuren, enz... vergt van de betrokkenen een voldoende kennis van heel wat materies, zoals de gebruikte materialen en hun kwaliteit, de toegepaste lasverbindingen en thermische behandelingen, de voorkomende lasfouten, het nondestructief onderzoek van lassen, de destructieve testen, de dimensionele controles van de lassen, de laskwalificaties, enz.

Deze opleidingscyclus vormt het hulpinstrument om de noodzakelijke basiskennis te verwerven voor een verantwoorde inspectie of onderzoek.  Het betreft de systematische studie van de diverse vakgebieden en verschillende materies die moeten gekend zijn voor deze correcte beoordeling.  Deze kennis is achteraf ook van toepassing indien onderhoud of herstelling nodig is.

Bij de bouw van een gelaste uitrusting is het waarborgen van de veiligheid van essentieel belang.  Weten hoe inspecties te organiseren, wat te onderzoeken en dit onderzoek resultaatgericht uitvoeren, zorgt ervoor dat fouten kunnen voorkomen worden.  Aan de hand van voorbeelden en oefeningen kunnen de deelnemers theoretische en praktische kennis opdoen en zo hun knowhow ter zake opmerkelijk vergroten.