Basis- VCA Examen, VOL- VCA Examen en VIL-VCU Examen : start examen om 12u00

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een systematiek die is ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers/contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren. De basisgedachte is dat een VCA-certificaat, een gerechtvaardigd vertrouwen geeft dat het bedrijf de activiteiten waarvoor het is gecertificeerd, 'veilig' kan en zal uitvoeren.Het Vinçotte Academy- certificaat is erkend door het Uitvoerend Comité van de VCA- deskundigen.