Werken met starre verreiker (IS-003)

 

De vraag over risicovolle taken is een MUSTvraag sinds 1/2/2004 (= datum publicatie VCA 2004/04) en dit zowel voor certificatie volgens versie 2004/04 als volgens versie 2000/03 (vraag 4.6). Vanaf die datum moeten bedrijven dus voor  VCA- certificatie beschikken over een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en borgen dat eraan voldaan wordt. Vanaf 1/4/2005 moet het Register gevolgd worden. Dit betekent dat voor een aantal gedefineerde risicovolle taken (met eind- en toetstermen) een toetsing via een erkend centrum zal moeten gebeuren.

 

 

 

Algemeen wordt in deze opleiding aangeleerd hoe de kandidaat op de juiste, verantwoorde en veilige wijze dient te werken met een starre verreiker. Volgende technieken zullen tijdens deze opleiding worden aangeleerd:

  • De bestuurders opleiden tot bekleders van veiligheidsfuncties, efficiënte goederenbehandelaars en personen die preventief storingen/defecten kunnen melden
  • Ongevallen en letsels voorkomen, schade aan producten voorkomen en schade door transport verminderen
  • Een evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit bekomen