Werken met een zelfrijdende hoogwerker (IS-005)

De vraag over risicovolle taken is een MUSTvraag sinds 1/2/2004 (= datum publicatie VCA 2004/04) en dit zowel voor certificatie volgens versie 2004/04 als volgens versie 2000/03 (vraag 4.6). Vanaf die datum moeten bedrijven dus voor  VCA- certificatie beschikken over een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en borgen dat eraan voldaan wordt. Vanaf 1/4/2005 moet het Register gevolgd worden. Dit betekent dat voor een aantal gedefineerde risicovolle taken (met eind- en toetstermen) een toetsing via een erkend centrum zal moeten gebeuren.

Algemeen wordt in deze opleiding aangeleerd hoe de kandidaat op de juiste, verantwoorde en veilige wijze dient te werken met een zelfrijdende hoogwerker. Dit houdt in dat volgende basistechnieken zullen aangeleerd worden:

  • Chauffeurs opleiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, die preventief defecten en storingen kunne melden
  • Ongevallen en letsels voorkomen, schade aan producten voorkomen, schade door transport voorkomen
  • veilig dynamisch rijgedrag

Inschrijven voor deze opleiding

Vilvoorde
07/06/2022
Nederlands
Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar
249.00 EUR
Vilvoorde
02/09/2022
Frans
Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar
249.00 EUR