Ergonomie: manueel verladen van lasten

De Codex voor Welzijn op het werk bepaalt dat deze mensen opgeleid moeten worden voor de taak die hen is toevertrouwd (Titel I, Hfst III, Sect. III, Art. 21). De opleiding stelt uw medewerkers in staat om veilig, verantwoord en bedrijfsgericht te werken.

Deze opleiding wordt zo opgevat dat de onbeschikbaarheid van uw medewerkers tot een minimum herleid wordt. Om die reden wordt de opleiding gegeven in uw bedrijf, in eigen omgeving van de medewerkers en met het materiaal die door het personeel normaal gebruikt wordt.