Consultancy | Vinçotte Academy

Begeleiding & coaching

Een zo veilig mogelijke werkomgeving creëren, gaat verder dan technische keuringen en het naleven van procedures. Om een echte veiligheidscultuur te vestigen, zijn ook de motivatie en het gedrag van uw medewerkers onmisbare schakels.

Hierin verandering brengen, vraagt een specifieke aanpak waarin persoonlijke coaching en begeleiding centraal staan. Daarom combineren onze trainers deze vaardigheden:

  • als lesgever de veiligheidsgedachte en de wetgeving overbrengen in heldere taal;
  • als coach het belang van veiligheid tastbaar maken en in de dagelijkse praktijk illustreren.

Contacteer ons voor meer informatie

Consultancy